รับลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ OTOP ประเภทอาหาร

นางสาวอรุณวดี พันธุ์เอี่ยม พัฒนาการอำเภอบางปะอิน มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรีหญิง ลดา เสรีเรืองยุทธ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รับลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ OTOP ประเภทอาหาร ผลิตภัณฑ์ขนมตาล ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

(Visited 8 times, 1 visits today)