ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้สนใจออมเงินกับกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.)

นางสาวอรุณวดี พันธุ์เอี่ยม พัฒนาการอำเภอบางปะอิน มอบหมายให้ นางสาวรัตนาภรณ์ วงษาพันธ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้สนใจออมเงินกับกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) เพื่อสร้างความมั่นคงหลังเกษียณ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบางกระสั้น อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

(Visited 8 times, 1 visits today)