จัดทำสัญญาเงินทุนประเภทอุดหนุนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

นางสาวอรุณวดี พันธุ์เอี่ยม พัฒนาการอำเภอบางปะอิน มอบหมายให้ นางสาวสมพิศ วิเศษศิริ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ จัดทำสัญญาเงินทุนประเภทอุดหนุนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เพื่อพัฒนากลุ่มอาชีพสตรี จำนวน ๓ กลุ่ม ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

(Visited 8 times, 1 visits today)