รับลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ OTOP ประเภทสมุนไพรที่มิใช่อาหาร

นางสาวอรุณวดี พันธุ์เอี่ยม พัฒนาการอำเภอบางปะอิน มอบหมายให้ นางสาวรัตนาภรณ์ วงษาพันธ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ รับลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ OTOP ประเภทสมุนไพรที่มิใช่อาหาร ผลิตภัณฑ์สบู่ ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

(Visited 6 times, 1 visits today)