ติดตามผู้ประกอบการ OTOP กลุ่ม D ประเภทเครื่องดื่ม

นางสาวอรุณวดี พันธุ์เอี่ยม พัฒนาการอำเภอบางปะอิน และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ติดตามผู้ประกอบการ OTOP กลุ่ม D ประเภทเครื่องดื่ม ผลิตภัณฑ์น้ำนมมะพร้าว ณ กลุ่มสตรีตำบลบ้านเลนปั้นจิ๋วดินไทย ตำบลบ้านเลน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

(Visited 14 times, 1 visits today)