จัดประชุมผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.)

นางสาวอรุณวดี พันธุ์เอี่ยม พัฒนาการอำเภอบางปะอิน มอบหมายให้ นายชาญณรงค์ วงษ์เนียม นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ จัดประชุมผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) เพื่อติดตามการดำเนินงานของผู้นำ อช. ในไตรมาส ๓ และเตรียมแผนการดำเนินงานไตรมาส ๔ ณ ห้องประชุมอำเภอบางปะอิน ชั้น ๓ อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

(Visited 6 times, 1 visits today)