เข้าร่วมโครงการแก้ไขปัญหายาเสพติด

นางสาวอรุณวดี พันธุ์เอี่ยม พัฒนาการอำเภอบางปะอิน มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรีหญิง ลดา เสรีเรืองยุทธ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ เข้าร่วมโครงการแก้ไขปัญหายาเสพติด ศึกษาดูงานหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านน้ำทรัพย์ หมู่ที่ ๙ ตำบลแก่งกระจาน อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี

(Visited 3 times, 1 visits today)