เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการคลินิกสร้างสุขกองทุนชุมชน (Move for fund team)

นางสาวอรุณวดี พันธุ์เอี่ยม พัฒนาการอำเภอบางปะอิน มอบหมายให้ นายเฉลิม เสกสุวงศ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ พร้อมด้วยประธานคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ผู้แทนโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน และผู้แทนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการคลินิกสร้างสุขกองทุนชุมชน (Move for fund team) ณ ห้องประชุมบึงพระราม ชั้น ๑ อาคาร ๔ ชั้น ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

(Visited 5 times, 1 visits today)