เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาสตรีและคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบล ครั้งที่ ๖/๒๕๖๒

นางสาวอรุณวดี พันธุ์เอี่ยม พัฒนาการอำเภอบางปะอิน และ นางสาวสมพิศ วิเศษศิริ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาสตรีและคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบล ครั้งที่ ๖/๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมอำเภอบางปะอิน ชั้น ๓ อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

(Visited 6 times, 1 visits today)