เข้าร่วมประชุมวันเห็ดตับเต่างามที่สามเรือน ครั้งที่ ๙ ประจำปี ๒๕๖๒

นางสาวอรุณวดี พันธุ์เอี่ยม พัฒนาการอำเภอบางปะอิน มอบหมายให้ นายเฉลิม เสกสุวงศ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ เข้าร่วมประชุมวันเห็ดตับเต่างามที่สามเรือน ครั้งที่ ๙ ประจำปี ๒๕๖๒ โดยมี นายไพรัตน์ เพชรยวน นายอำเภอบางปะอิน เป็นประธาน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสามเรือน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

(Visited 14 times, 1 visits today)