ประชุมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน

นางสาวอรุณวดี พันธุ์เอี่ยม พัฒนาการอำเภอบางปะอิน ประชุมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน เพื่อติดตามและวางแผนการดำเนินงานตามโครงการยุทธศาสตร์ฯ และเตรียมความพร้อมรับการตรวจสอบการดำเนินโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

(Visited 6 times, 1 visits today)