ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้สนใจออมเงินกับกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.)

นางสาวอรุณวดี พันธุ์เอี่ยม พัฒนาการอำเภอบางปะอิน มอบหมายให้ นางสาวบุญเรือน มีสกุล นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้สนใจออมเงินกับกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) เพื่อสร้างความมั่นคงหลังเกษียณ ณ อาคารอเนกประสงค์วัดยม ตำบลวัดยม อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

(Visited 12 times, 1 visits today)