ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว

นางสาวอรุณวดี พันธุ์เอี่ยม พัฒนาการอำเภอบางปะอิน มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรีหญิง ลดา เสรีเรืองยุทธ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ร่วมกับคณะทำงานชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีบ้านคลองทราย หมู่ที่ ๓, ๕ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง เพื่อศึกษาดูงานชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

(Visited 7 times, 1 visits today)