การตรวจติดตามและเยี่ยมชมชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีบ้านท้ายวัด

นางสาวอรุณวดี พันธุ์เอี่ยม พัฒนาการอำเภอบางปะอิน และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ให้การต้อนรับ นายชัยวัฒน์ แสงศรี ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน นายทินกร บุญเงิน หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน พัฒนาการอำเภอ นักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในการตรวจติดตามและเยี่ยมชมชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีบ้านท้ายวัด หมู่ที่ ๕ ตำบลเกาะเกิด อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

(Visited 4 times, 1 visits today)