การตรวจติดตามและเยี่ยมชมชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีบ้านตลาดล่าง

นางสาวอรุณวดี พันธุ์เอี่ยม พัฒนาการอำเภอบางปะอิน และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ให้การต้อนรับ นายชัยวัฒน์ แสงศรี ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน นายทินกร บุญเงิน หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน พัฒนาการอำเภอ นักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในการตรวจติดตามและเยี่ยมชมชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีบ้านตลาดล่าง หมู่ที่ ๖ ตำบลบ้านเลน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

(Visited 10 times, 1 visits today)