รับสื่อประชาสัมพันธ์กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

นางสาวอรุณวดี พันธุ์เอี่ยม พัฒนาการอำเภอบางปะอิน และ นางสาวสมพิศ วิเศษศิริ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รับสื่อประชาสัมพันธ์กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ณ โรงพิมพ์เทียนวัฒนา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

(Visited 9 times, 1 visits today)