รับลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ OTOP ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย

นางสาวอรุณวดี พันธุ์เอี่ยม พัฒนาการอำเภอบางปะอิน มอบหมายให้ นางสาวรัตนาภรณ์ วงษาพันธ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ รับลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ OTOP ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย ผลิตภัณฑ์กระเป๋าผ้าลายไทย บ้านตลาดล่าง หมู่ที่ ๖ ตำบลบ้านเลน ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางปะอิน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

(Visited 8 times, 1 visits today)