ประชุมผู้ผลิตผู้ประกอบการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

นางสาวอรุณวดี พันธุ์เอี่ยม พัฒนาการอำเภอบางปะอิน ประชุมผู้ผลิตผู้ประกอบการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี เพื่อติดตามความก้าวหน้าการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ ตามโครงการพัฒนาสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว ณ ห้องประชุมอำเภอบางปะอิน ชั้น ๓ อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

(Visited 5 times, 1 visits today)