ให้คำปรึกษาสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

นางสาวอรุณวดี พันธุ์เอี่ยม พัฒนาการอำเภอบางปะอิน มอบหมายให้ นางสาวสมพิศ วิเศษศิริ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ให้คำปรึกษาสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จำนวน ๕ โครงการ ณ หอประชุมอำเภอบางปะอิน (ริมแม่น้ำเจ้าพระยา) อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

(Visited 6 times, 1 visits today)