เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการตรวจสอบการดำเนินโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

นางสาวอรุณวดี พันธุ์เอี่ยม พัฒนาการอำเภอบางปะอิน และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการตรวจสอบการดำเนินโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน บ้านตลาดล่าง หมู่ที่ ๖ ตำบลบ้านเลน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

(Visited 4 times, 1 visits today)