เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลเกาะเกิด

นางสาวอรุณวดี พันธุ์เอี่ยม พัฒนาการอำเภอบางปะอิน มอบหมายให้ นายเฉลิม เสกสุวงศ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ และ นางสาวสมพิศ วิเศษศิริ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลเกาะเกิด ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเกิด อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

(Visited 2 times, 1 visits today)