เข้าร่วมเยี่ยมกลุ่มฝึกอาชีพทำพวงหรีดจากดอกไม้ประดิษฐ์

นางสาวอรุณวดี พันธุ์เอี่ยม พัฒนาการอำเภอบางปะอิน มอบหมายให้ นางสาวรัตนาภรณ์ วงษาพันธ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ร่วมกับ สำนักงานแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมเยี่ยมกลุ่มฝึกอาชีพทำพวงหรีดจากดอกไม้ประดิษฐ์ ตามโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ประจำปี ๒๕๖๒ (กิจกรรมพัฒนาทักษะฝีมือ) ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบางกระสั้น อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

(Visited 6 times, 1 visits today)