ร่วมเป็นวิทยากรโครงการพัฒนาสตรีและเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว

นางสาวอรุณวดี พันธุ์เอี่ยม พัฒนาการอำเภอบางปะอิน มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรีหญิง ลดา เสรีเรืองยุทธ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ร่วมเป็นวิทยากรโครงการพัฒนาสตรีและเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลคลองจิก อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

(Visited 2 times, 1 visits today)