รับสมัครสมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.)

นางสาวอรุณวดี พันธุ์เอี่ยม พัฒนาการอำเภอบางปะอิน มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรีหญิง ลดา เสรีเรืองยุทธ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รับสมัครสมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

(Visited 3 times, 1 visits today)