ให้การต้อนรับคณะกรรมการคัดเลือกหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง อยู่เย็น เป็นสุข และกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี ๒๕๖๒

นางสาวอรุณวดี พันธุ์เอี่ยม พัฒนาการอำเภอบางปะอิน และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชน ให้การต้อนรับคณะกรรมการคัดเลือกหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง อยู่เย็น เป็นสุข และกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี ๒๕๖๒ ณ ศาลาอเนกประสงค์ศาลพ่อปู่รูปทอง บ้านโพ หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านโพ อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

(Visited 2 times, 1 visits today)