ติดตามการบันทึกข้อมูล จปฐ. ตำบลบ้านกรด

นางสาวอรุณวดี พันธุ์เอี่ยม พัฒนาการอำเภอบางปะอิน มอบหมายให้ นางสาวสมพิศ วิเศษศิริ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ และ นางสาวบุญเรือน มีสกุล นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ติดตามการบันทึกข้อมูล จปฐ. ตำบลบ้านกรด อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

(Visited 6 times, 1 visits today)