ดำเนินโครงการส่งเสริมการจัดทำแผนชีวิตและแผนชุมชนบ้านคุ้งลาน

นางสาวอรุณวดี พันธุ์เอี่ยม พัฒนาการอำเภอบางปะอิน มอบหมายให้ นายเฉลิม เสกสุวงศ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ดำเนินโครงการส่งเสริมการจัดทำแผนชีวิตและแผนชุมชนบ้านคุ้งลาน ณ อาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๕ ตำบลสามเรือน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

(Visited 8 times, 1 visits today)