ติดตามการบันทึกข้อมูล จปฐ. เทศบาลพระอินทราชา

นางสาวอรุณวดี พันธุ์เอี่ยม พัฒนาการอำเภอบางปะอิน มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรีหญิง ลดา เสรีเรืองยุทธ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ติดตามการบันทึกข้อมูล จปฐ. เทศบาลพระอินทราชา ตำบลเชียงรากน้อย อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

(Visited 8 times, 1 visits today)