ดำเนินโครงการสร้างสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้านบ้านหัวจรเข้

นางสาวอรุณวดี พันธุ์เอี่ยม พัฒนาการอำเภอบางปะอิน มอบหมายให้ นางสาวสมพิศ วิเศษศิริ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ดำเนินโครงการสร้างสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้านบ้านหัวจรเข้ ฝึกอบรม อาชีพทำน้ำพริก ณ ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านหว้า อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

(Visited 6 times, 1 visits today)