คณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอบางปะอิน ส่งมอบดอกไม้จันทน์ ดอกเล็ก จำนวน ๑๒,๐๐๐ ดอก แบบช่อ จำนวน ๑๐๐ ช่อ เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๑.๓๐ น. คณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอบางปะอิน ส่งมอบดอกไม้จันทน์ ดอกเล็ก จำนวน ๑๒,๐๐๐ ดอก แบบช่อ จำนวน ๑๐๐ ช่อ เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมีนายภัทรเมธว์ อนุเวช ปลัดอำเภอฯ เป็นตัวแทนในการรับมอบ

(Visited 35 times, 1 visits today)