ขนย้ายดอกไม้จันทน์ จำนวน 30,000 ดอก จากวัดขนอนใต้ ไปรวบรวมไว้ เทศบาลตำบลปราสาททอง เพื่อเตรียมใช้ใน งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วันที่ 26 ตุลาคม 2560 นี้

วันที่ 11 ตุลาคม 2560 นายเฉลิม เสกสุวงศ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ สพอ.บางปะอิน ขนย้ายดอกไม้จันทน์ จำนวน 30,000 ดอก จากวัดขนอนใต้ ไปรวบรวมไว้ เทศบาลตำบลปราสาททอง เพื่อเตรียมใช้ใน งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วันที่ 26 ตุลาคม 2560 นี้

(Visited 35 times, 1 visits today)