รับมอบดอกไม้จันทน์สำหรับใช้ในงานพระราชพิธีถวายเพลิงพระบรมศพฯ จากองค์การบริหารส่วนตำบลวัดยม

วันที่ 6 กันยายน 2560 นายสมหวัง เพ็ชรทูลย์ พัฒนาการอำเภอบางปะอิน มอบนางสาวสมพิศ วิเศษศิริ และนางรัตนา จันทร์ทาโล นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รับมอบดอกไม้จันทน์สำหรับใช้ในงานพระราชพิธีถวายเพลิงพระบรมศพฯ จากองค์การบริหารส่วนตำบลวัดยม จำนวน 20,000 ดอก

(Visited 23 times, 1 visits today)