ร่วมงานพิธีเปิดโครงการเพิ่มศักยภาพการผลิต การตลาด และพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนภาคการเกษตร กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน

วันที่ 5 กันยายน 2560 นายสมหวัง เพ็ชรทูลย์ พัฒนาการอำเภอบางปะอิน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่นักวิชาการพัฒนาชุมชน และ จนท.อสพ ร่วมงานพิธีเปิดโครงการเพิ่มศักยภาพการผลิต การตลาดและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนภาคการเกษตร กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน โดยมี ว่าที่ร้อยตรีพิเชียน ลิมป์หวังอยู่ รอง ผวจ.พระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ณ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ โดยมีนางสาวปราณี ภารังกูล พัฒนาการจังหวัด กล่าวรายงาน

(Visited 10 times, 1 visits today)