พิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาในโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 และอุทิศถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ วัดบ้านเลนสระกระจับ อ.บางปะอิน

วันอังคารที่ 5 กันยายน 2560 เวลา 16.00 น. นายสมหวัง เพ็ชรทูลย์ พัฒนาการอำเภอบางปะอิน มอบหมายนายเฉลิม เสกสุวงศ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาในโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 และอุทิศถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยนายไพรัตน์ เพชรยวน นายอำเภอบางปะอิน เป็นประธานในพิธี มีท่านพระครูสุธีปริยัตยาภรณ์ เจ้าคณะอำเภอบางปะอิน พร้อมด้วยคณะสงฆ์ หัวหน้าส่วนราชการ ปลัดอำเภอ เจ้าหน้าที่ปกครองอำเภอบางปะอิน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโพ ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง เจ้าหน้าที่ อบต.บ้านโพ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ สารวัตรกำนันตำบลบ้านโพ ตำบลขนอนหลวง และประชาชนเข้าร่วมพิธีฯ ในครั้งนี้ เป็นจำนวนมาก ณ วัดบ้านเลนสระกระจับ อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา ซึ่งคณะสงฆ์ร่วมกับส่วนราชการอำเภอบางปะอินจัดขึ้นทุกวันที่ 5 ของทุกเดือน เพื่อเป็นการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 และอุทิศถวายเป็นพระราชกุศล แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ

(Visited 19 times, 1 visits today)