มอบป้ายแขวนบรรจุภัณฑ์โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่สากล แก่ผู้ผลิตกระเป๋าหนัง ม.1 ต.บ้านพลับ จำนวน 600 ชิ้น

วันที่ 4 กันยายน 2560 นายสมหวัง เพ็ชรทูลย์ พัฒนาการอำเภอบางปะอิน และนางรัตนา จันทร์ทาโล นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ มอบป้ายแขวนบรรจุภัณฑ์โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่สากล แก่ผู้ผลิตกระเป๋าหนัง ม.1 ต.บ้านพลับ จำนวน 600 ชิ้น ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางปะอิน

(Visited 16 times, 1 visits today)