ประชุมประชาคมคัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาสตรีหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านกรด

วันที่ 4 กันยายน 2560 นายสมหวัง เพร็ชทูลย์ พัฒนาการอำเภอบางปะอิน มอบหมาย เจ้าหน้าที่นักวิชาการพัฒนาชุมชน จัดประชุมประชาคมคัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาสตรีหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านกรด

(Visited 12 times, 1 visits today)