ประชุมคัดเลือกตำแหน่งทางบริหารของ กพสต.บ้านกรด

วันที่ 4 กันยายน 2560 นายสมหวัง เพร็ชทูลย์ พัฒนาการอำเภอบางปะอิน มอบหมาย เจ้าหน้าที่นักวิชาการพัฒนาชุมชน ดำเนินการจัดประชุม ผู้แทน กพสม.บ้านกรด ที่แต่ละหมู่บ้านคัดเลือกไว้ เข้าร่วมประชุมเป็น กพสต.และ คัดเลือกตำแหน่งทางบริหารของ กพสต.บ้านกรด

(Visited 19 times, 1 visits today)