คณะทำงานติดตามหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบล ติดตามลูกหนี้ค้างชำระกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ต.คลองจิก

วันที่ 4 กันยายน 2560 นายสมหวัง เพ็ชรทูลย์ พัฒนาการอำเภอบางปะอิน มอบคณะทำงานติดตามหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบล ติดตามลูกหนี้ค้างชำระยอมรับสภาพหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี โครงการทำนาปรัง และแปรรูปข้าวสาตำบลคลองจิก ณ ต.คลองจิก

(Visited 10 times, 1 visits today)