โครงการสัมมาชีพชุมชนระดับหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 ต.ตลิ่งชัน

วันที่ 11 พฤษภาคม 2560 นายสมหวัง เพ็ชรทูลย์ พัฒนาการอำเภอบางปะอิน พร้อมด้วยทีมงานเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน จัดโครงการสัมมาชีพระดับหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 ต.ตลิ่งชัน ณ อาคารเอนกประสงค์ กศน. ม.2 ต.ตลิ่งชัน

(Visited 18 times, 1 visits today)