นำเสนอผลการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชนต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตำบลสามเรือน

วันที่ 11 พ.ค. 60 นายสมหวัง เพ็ชรทูลย์ พอ.บางปะอิน มอบหมายให้นายเฉลิม เสกสุวงศ์ นว.พช.ชำนาญการ และคณะทำงานบริหารการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ระดับตำบล นำเสนอผลการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชนต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตำบลสามเรือน

(Visited 17 times, 1 visits today)