ติดตามส่งเสริมการดำเนินโครงการสัมมาชีพชุมชนฯ กลุ่มอาชีพทำไม้กวาดดอกหญ้า ม.๓ ต.บ้านหว้า

วันที่ ๑๑ พ.ค. ๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายสมหวัง เพ็ชรทูลย์ พัฒนาการอำเภอบางปะอิน มอบหมายให้ น.ส.สมพิศ วิเศษศิริ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ติดตามส่งเสริมการดำเนินโครงการสัมมาชีพชุมชนฯ กลุ่มอาชีพทำไม้กวาดดอกหญ้า ม.๓ ต.บ้านหว้า

(Visited 48 times, 1 visits today)