หมู่บ้านสัมมาชีพชุมชน ศึกษาดูงานศูนย์ศิลปาชีพเกาะเกิด ตำบลเกาะเกิด อำเภอบางปะอิน

วันที่ 9 พฤษภาคม 2560 นายสมหวัง เพ็ชรทูลย์ พัฒนาการอำเภอบางปะอิน มอบหมายให้ น.ส.ปัทมา อบเทียน นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ นำทีมงานพัฒนาชุมชนและครัวเรือนสัมมาชีพเป้าหมาย หมู่ที่ 1,4 ตำบลบ้านแป้ง และ หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านโพ  ศึกษาดูงานโครงการก่อสร้างศูนย์ศิลปาชีพเกาะเกิด ตำบลเกาะเกิด อำเภอบางปะอิน

(Visited 37 times, 1 visits today)