ร่วมพิธีพุทธาภิเษกพระนิรันตราย

วันที่ 9 พฤษภาคม 2560 เวลา 14.00 น. นายสมหวัง เพ็ชรทูลย์ พัฒนาการอำเภอบางปะอิน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน และ อสพ. ร่วมพิธีพุทธาภิเษกพระนิรันตราย (จำลอง) โดย ดร.สุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และนายไพรัตน์ เพชรยวน นายอำเภอบางปะอิน รับเสด็จเจ้าพระคุณ สมเด็จพระสังฆราช ณ พระอุโบสถวัดนิเวศธรรมประวัติ

(Visited 76 times, 1 visits today)