ร่วมประชุมเพิ่มประสิทธิภาพผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันที่ 9 พฤษภาคม 2560 เวลา 08.30 น. นายสมหวัง เพ็ชรทูลย์ พัฒนาการอำเภอบางปะอิน มอบหมาย นางรัตนา จันทร์ทาโล นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ นำผู้ผลิต ผู้ประกอยการ OTOP เข้าร่วมประชุมเพิ่มประสิทธิภาพผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 อาคาร 4 ชั้น ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

(Visited 21 times, 1 visits today)