ประชาสัมพันธ์การจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต

วันที่ 9 พ.ค. 60 นายสมหวัง เพ็ชรทูลย์ พัฒนาการอำเภอบางปะอิน มอบหมาย นางสาวลดา เสรีเรืองยุทธ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ประชาสัมพันธ์การจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ตำบลบ้านกรด ตามแนวทางของกรมการพัฒนาชุมชน

(Visited 12 times, 1 visits today)