กระบวนการจัดทำแผนชุมชนของเทศบาลตำบลบ้านกรด

วันที่ 9 พ.ค. 60 นายสมหวัง เพ็ชรทูลย์ พัฒนาการอำเภอบางปะอิน มอบหมายให้ นายเฉลิม เสกสุวงศ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ พร้อมทีมงานพัฒนาชุมชน เป็นวิทยากรกระบวนการจัดทำแผนชุมชน ในโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำแผนชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของเทศบาลตำบลบ้านกรด อำเภอบางปะอิน

(Visited 59 times, 1 visits today)