นางสาวอรุณวดี พันธ์ุเอี่ยม

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอบางปะอิน

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ข่าวประชาสัมพันธ์

บริการของเรา

ข่าวประชาสัมพันธ์

โดย bangpain วันที่ 11 เม.ย. 2562

เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันก่อตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ครบรอบ ๔๕ ปี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

นางสาวอรุณวดี พันธ์ุเอี่ยม พัฒนาการอำเภอบางปะอิน มอบหมา [...]