นางสาวอรุณวดี พันธ์ุเอี่ยม

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอบางปะอิน

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

บริการของเรา

ข่าวประชาสัมพันธ์

โดย bangpain วันที่ 12 ก.ค. 2562

เข้าร่วมโครงการจิตอาสา อสม. พัฒนาศักยภาพการดูแลสุขภาพตัวเองระดับครอบครัวและพัฒนาศักยภาพ อสม. ๔.๐ ดูแลผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ อำเภอบางปะอิน