ข่าวประชาสัมพันธ์

เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน เพื่อขับเคลื่อนนโยบายสำคัญและกิจกรรมตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน

🍠สพอ.บางปะหัน🍠 วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 นางนิรดา สงวนคั [...]