ข่าวประชาสัมพันธ์

ดำเนินโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมย่อยที่ 2.1 สัมมนาการเรียนรู้วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง

🍠สพอ.บางปะหัน🍠 วันที่ 20 มีนาคม 2563 นางนิรดา สงวนคัมธร [...]

ดำเนินโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมย่อยที่ 2.1 สัมมนาการเรียนรู้วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง

🍠สพอ.บางปะหัน🍠 วันที่ 16 มีนาคม 2563 นางนิรดา สงวนคัมธร [...]