ขับเคลื่อนงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี สนับสนุนกิจกรรมโครงการส่งเสริมอาชีพแปรรูปอาหาร

🍠สพอ.บางปะหัน🍠
วันที่ 21 ตุลาคม 2562
นางนิรดา สงวนคัมธรณ์ พัฒนาอำเภอบางปะหัน พร้อมด้วยนางสาวธิดารัตน์ ทองเขียว นวช.พช.ชำนาญการ ขับเคลื่อนงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี สนับสนุนกิจกรรมโครงการส่งเสริมอาชีพแปรรูปอาหาร (เครปเค้กและกุยช่าย) ตำบลหันสัง งบอุดหนุน (ทุนให้เปล่า)

(Visited 3 times, 1 visits today)