ขับเคลื่อนงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี สนับสนุนกิจกรรมโครงการส่งเสริมอาชีพทำพวงกุญแจหนัง

🍠สพอ.บางปะหัน🍠
วันที่ 21 ตุลาคม 2562
นางนิรดา สงวนคัมธรณ์ พัฒนาอำเภอบางปะหัน พร้อมด้วยนางสาวอภิรดี รื่นกลิ่นจันทน์ นวช.พช.ชำนาญการ ขับเคลื่อนงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี สนับสนุนกิจกรรมโครงการส่งเสริมอาชีพทำพวงกุญแจหนัง ตำบลตานิม งบอุดหนุน (ทุนให้เปล่า)

(Visited 3 times, 1 visits today)